AmuseeVous-Rapporten 2017

Het AmuseeVous-Rapport

 

In 2017 ging AmuseeVous weer aan de slag in verscheidene organisaties voor een AmuseeVous-Rapport! We stellen een jongerenteam samen dat we droppen als soort van ‘Secret Shopper’. Op vraag van de instelling checkt het team of het aanbod en de communicatie wel jongerenproof zijn.
We gingen incognito langs bij Damiaanactie (Gent), Beursschouwburg (Brussel), Davidsfonds (Leuven), Het Gallo-Romeins Museum (Tongeren) en Karel de Grote-hogeschool (Antwerpen).

Het AmuseeVous-Rapport, wat is dat?
Op vraag van musea/kunstencentra/erfgoedinstellingen wil AmuseeVous trajectbegeleiding aanbieden in hun zoektocht naar een geschikte jongerenwerking of naar een specifiek aanbod voor deze doelgroep. De bedoeling is dat er korte termijn acties en een lange termijn perspectieven uit de bus komt, die een verandering in het beleid van de instelling betekent. Per jaar schrijven we 5 rapporten uit. Wie durft ons jongerenteam uit te nodigen?